Over Music Non-Stop / About Us

Dutch version: (*English version below)

Het muziek virus is bij ons ontstaan begin jaren 80 in Tilburg: elk weekend stappen bij Swinge Bij Dinge en De Spoel en op zaterdag vinyl kopen bij Tommy.  Door de jaren heen werd de verzameling muziek groter en groter en ook gevarieerder. Tijdens de corona crisis ontstond het idee om de muziek verzameling te gaan uitdunnen. Music Non-Stop als webshop werd geboren. We verkopen voornamelijk muziek uit eigen verzameling en ook een beperkt aantal nieuwe releases van onafhankelijke labels. Veel plezier met het zoeken in onze shop en sla vooral de verborgen rubriek Treasures niet over (= TIP).

 

*English version

The music virus originated with us in the early 80s in Tilburg: going out every weekend at Swinge Bij Dinge and De Spoel and on Saturday buying vinyl at Tommy. Over the years the collection of music got bigger and bigger and also more varied. During the corona crisis, the idea arose to thin out the music collection. Music Non-Stop as a webshop was born. We mainly sell music from our own collection and also a limited number of new releases from independent labels. Have fun searching our shop and don't miss the hidden Treasures section (= TIP).

 

Inkoop Vinyl en CD / Purchase of records and CD's

Dutch version: (*English version below)

Wij zijn altijd op zoek naar aanvullingen op ons assortiment. Heeft u een verzameling LP's, singles of CD's, die u wilt verkopen?  Mail ons dan op: info@musicnonstop.nl. We geven een hogere gemiddelde prijs dan gebruikelijk in de markt. Belangrijk is wel dat de items in zeer goede staat, bij voorkeur nieuwstaat zijn. Een tip is om de verzameling niet vooraf te laten uitdunnen door derden, omdat dit meestal de waarde flink verlaagt. Stuur in ieder geval vooraf foto's en een lijst  van de te verkopen items naar info@musicnonstop.nl. Op basis hiervan kunnen we wellicht een afspraak maken om tot een mooie deal te komen. Onze voorkeur gaat uit naar rock, punk en new wave vanaf eind jaren 70 / begin jaren 80 en verder. Rolling Stones, Beatles, Bruce Springsteen, Prince, David Bowie en al die andere grootheden slaan we natuurlijk niet af, maar daar ligt niet onze specialiteit. 

 

*English version

We are always looking for additions to our range. Do you have a collection of LPs, singles or CDs that you want to sell? Mail us at: info@musicnonstop.nlWe offer a higher price than usual in the market. It is important that the items are in very good condition, preferably new condition. A tip is not to have the collection thinned out by third parties beforehand, as this usually decreases the value considerably. In any case, send photos and a list of the items to be sold inadvance to info@musicnonstop.nl. Based on this, we may be able to make an appointment to come to a good deal. Our preference is for rock, punk and new wave from the late 70's / early 80's and beyond. Of course we don't refuse Rolling Stones, Beatles, Bruce Springsteen, Prince, David Bowie and all those other greats, but that's not our specialty.